“Nếu bạn từng thấy các sinh vật có kích thước vài cm nhưng lại không thấy chúng sau đó trong 400 triệu năm tiếp theo, thì có rất nhiều khúc mắc cần lý giải”