Bạn đã có thể nghe nói về cuộc đổ bộ Roswell và khu vực 51, nhưng bạn đã biết gì về chương trình Siêu Bí Mật có tên Apollo 20, chương trình này bị cáo buộc là đã bị che dấu bởi NASA.